Greek souvlaki with pita

  • With beef gyros (tomato, onion, potatoes, tzatziki)
  • With chicken gyros (tomato, lettuce, potatoes, mayonnaise sauce)
  • With kebap (tomato, onion, potatoes, tzatziki)
  • With soutzouki (pickled cucumber, Domokos katiki cheese, tomato)
  • With halloumi (Tomato, arabic pita)